HEM

Välkommen till Viby och vår ideella förening VIBY I UTVECKLING.

 

Här kan du främst finna information om de aktuella aktiviteterna och lite om byns historia.

 

Föreningens inledande uppgift var att driva projektet "Infrastruktur i Viby", ett projekt som tyvärr har lagts ned.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra möjligheterna att bo och leva här i Viby genom olika gemensamma projekt/aktiviteter.

 

Vilka företag som finns i Viby kan du se HÄR!

 

Vill du se hela nyhetsarkivet, se HÄR!

 

SENASTE NYTT

 

2018-04-11

Vi vill påminna er om den information "Öppet hus om Fiber" som Telia kallat till i Medåkers Bygdegård, måndag 16 april kl 18:30. Jag tror alla i Viby har fått information via personliga brev.

Ni som redan har trådlöst bredband via Wiber eller har tecknat er för fiberbredband via Stadsnätsbolaget bör också passa på att få del av Telias erbjudande.

Efter informationen kommer det att finns tid för frågor.

(För VIU, Lars Karlsson)

 

 

2018-03-15

 

Årsmötet genomfördes som planerat den 13 mars i Hönshuset, Viby Gård, med 11 deltagare. Protokoll från möte kommer senare att läggas in här på hemsidan.

 

Före årsmötet höll Daniel Mallwitz, från Länsstyrelsen i Västmanlands avdelning för naturvård, en information om Rovdjursfrågor - ett föredrag om med fokus på Varg. Anteckningar från föredraget med länkar till rapporter kan du läsa HÄR!

 

Efter årsmötet diskuterades erbjudandet Telia Öppen Fiber som delgivits per telefon, post eller i pappersform här i Viby tidigt detta år. Det beslutades att styrelsen ska arbeta för att få till stånd ett informationsmöte snarast möjligt.

Fredrik informerade också om läget för den planerade 130 kV-ledningen mellan Himmeta-Arboga-Kungsör.

(För VIU, Lars Karlsson)

 

 

 

2018-02-27

 

Årsmötet kommer att genomföras tisdagen den 13 mars i Hönshuset, Viby Gård, se kallelse HÄR!

Kl 19:00 kommer Daniel Mallwitz från Länsstyrelsens avdelning för naturvård informerar om rovdjursfrågor. Därefter en kort fikapaus och sedan genomförs årsmötet ca 20:15. Vi bjuder på fika.

Medlemmar samt alla övriga Vibybor är välkomna!

(För VIU, Lars Karlsson)

 

 

2017-12-30

 

Gott Nytt År

önskar styrelsen

 

2017-11-10

 

Hemsidan omarbetad för att innehålla max 5 sidor

(För VIU, Lars Karlsson)

 

 

2017-09-24

 

Höstprogrammet finns nu ute och omfattar fågelskådning tillsammans med fågelklubbarna i Arboga och Hedströmsdalen och en torpvandring, se HÄR!

VÄLKOMNA

 

 

2017-06-12

 

En mårdhanne, (El-off ?), orsakade igår kväll ett ca 2 timmars elavbrott för några av oss i södra delen av Viby. Mården hade klättrat upp i en transformatorstolpe och kommit i kontakt med högspänningen. En kraftig knall och ljussken uppstod och mården avled omgående, se bild HÄR!

Mälarenergi kom och åtgärdade felet inom ca två timmar.

 

 

2017-05-31

 

Gökotta i Viby, lördag 3 juni kl 07:00 - 09:00, se inbjudan HÄR!

VÄLKOMNA!

 

 

2017-01-31

Årsmötet kommer att genomföras Torsdagen den 23 februari i Hönshuset, Viby Gård, se kallelse HÄR!

Kl 18:00 kommer Ola Eriksson från Done IT Konsult AB att informera om möjligheterna till trådlös bredbandsuppkoppling. Därefter en kort fikapaus och sedan genomförs årsmötet ca 18:30. Ta med eget fika.

Medlemmar samt alla övriga Vibybor är välkomna!

(För VIU, Lars Karlsson)

 

2017-01-25

 

En ny 130 kV kraftledning planeras mellan Himmeta-Arboga-Kungsör enligt ett samrådsunderlag som vissa bybor fick på delgivning i postlådan. Samrådsunderlaget från Internet kan ni se HÄR!

Vi från föreningens styrelse har lämnat ett yttrande på samrådet som insändes igår, se HÄR! Många enskilda bybor har också via namnlistor stött styrelsen synpunkter.

(För VIU, Lars Karlsson)

 

Copyright © VibyIUtveckling 2015